Voor hulp bij het invullen van uw wilsverklaringen

 

LEIFlijn te bereiken op: 078 15 11 55

Bezoek een LEIFpunt in je buurt

 

Bezoek een huisvandeMens: https://vrijzinniglimburg.be/in-je-buurt/huisvandemens/huisvandemens/

Neem contact met je ziekenfonds

Volgende ziekenfondsen voorzien in telefonische LEIF-dienstverlening:

De Voorzorg Limburg: 011 24 99 88

LM plus - regio Limburg: 011 29 10 28

Deze lijnen zijn geopend van maandag tot donderdag van 09h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h00 en op vrijdag van 9h00 tot 12h00.

Ga naar uw gemeentehuis