FCEED_-_Informatiebrochure_artsen_cover.

In het eerste tweejaarlijkse verslag van de commissie werd gewezen op een aantal problemen waar artsen mee kampen bij de interpretatie van sommige wettelijke bepalingen. De Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie is van oordeel dat de debatten en besprekingen die zij hierover heeft gehouden nuttig zouden kunnen zijn bij het oplossen van die problemen. Via deze brochure wil zij de artsen meer duidelijkheid verschaffen hieromtrent.

Klik hier om de brochure te raadplegen