_DSC1777.jpg

"Hoe goed is het dat we kunnen kiezen voor een waardig levenseinde. Palliatieve zorg of euthanasie, het ene is niet beter dan het andere, als het ‘jouw’ keuze maar is. Zo een beslissing kan moeilijk zijn, daarom is LEIF Limburg belangrijk. Hier staan mensen klaar die informatie geven, ook over euthanasie. Mensen die luisteren naar een euthanasievraag of helpen bij het opstellen van wilsverklaringen, met respect voor ieders mening en keuze. Natuurlijk ben ik graag meter van dit leifpunt omdat voor mij keuzevrijheid ongelooflijk belangrijk is. Op elk moment van het leven, zeker ook op het einde ervan."

59 Stijn hoog.jpg

“Het is niet vanzelfsprekend dat het einde van je eigen levensverhaal goed afloopt, maar je kan proberen om het zelf te regisseren en zo te sturen dat jij het voelt als een "happy end”.