LEIFdraad.jpg

De brochure LEIFdraad is een leidraad voor artsen bij het zorgvuldig uitvoeren van euthanasie.
De arts vindt hierin naast uitgebreide informatie ook de nodige wettelijke formulieren. 

De brochure is op verzoek verkrijgbaar via het LEIFartsen-secretariaat (02/456.82.15) of via mail (info@leif.be)