LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

LEIF Limburg is een provinciaal initiatief, waarbij we de visie van LEIF verder willen ondersteunen en verspreiden in onze provincie. Daarvoor doen we beroep op gemotiveerde vrijwilligers.

Wil u graag weten hoe u kan helpen? Klik hier.