Wat staat er op de LEIFkaart?

leifkaart-voorbeeld.png

1. Uw naam en rijksregisternummer

Belangrijk voor de zorgverleners om geregistreerde documenten snel terug te kunnen vinden.

2. Verwijzing naar uw wilsverklaringen

De kaart vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. De LEIFkaart vervangt de wilsverklaringen niet, integendeel: ze refereert er net naar.

3. Contactpersoon

De kaart vermeldt ook de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon die in het bezit is van uw documenten.

KLIK OP DE KAART OM ZE GRATIS AAN TE VRAGEN