LEIF plan.png

Deze brochure beschrijft in een notendop hoe je - bewust of niet meer bewust - met je eigen leven(seinde) kan omgaan wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd. Je vindt er alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. 15 jaar euthanasiewet, wet palliatieve zorg en patiëntenrechtenwet.

Gratis beschikbaar bij uw apotheek (CNK 3557162) of te downloaden via deze link.