Via de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FGOV) kunnen 
artsen nagaan of de patiënt een wilsverklaring inzake euthanasie registreerde bij een gemeente.
Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is of zich in een stadium bevindt waardoor hij, volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie, dan kan de behandelende arts zich wenden tot de databank opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om na te gaan of er in deze databank voor zijn patiënt gegevens in verband met een wilsverklaring inzake euthanasie zijn opgenomen.

Consulteer de rondzendbrief over euthanasie aan de artsen (09/09/2008)

Klik hier om toegang te krijgen tot EuthaConsult