Bestuur LEIF Limburg

KT.jpg
SD.jpg
MD.jpg
Voorzitter  -  Dr. K. Thevissen

Als reumatoloog was de LEIF opleiding geen heel verwachte keuze voor veel collega's maar voor Kristof wel. In de opleiding tot internist - reumatoloog had hij veel contact met levenseinde beslissingen, vooral tijdens de stages op de dienst oncologie. Hij heeft daar het geluk gehad te mogen meewerken aan de oprichting van een palliatieve unit en ook extramuraal overleg met huisartsen rond palliatieve patiënten. Op dat moment heeft hij besloten hier 'later' iets mee te gaan doen. Na afronding van de opleiding tot reumatoloog en na zijn eerste jaar als specialist, is hij begonnen aan de LEIF opleiding, na contact met een LEIF arts in zijn directe omgeving. Dit was de beste beslissing ooit, waarna hij ook de PALM opleiding volgde en de nood voelde om ook in Limburg een organisatie te starten in de filosofie van LEIF, om ook in onze provincie meer kenbaarheid te geven rond levenseindebeslissingen en de kennis te vergroten rond dit thema bij patiënten, geïnteresseerden en collegae. Kristof is dan ook enorm fier dat anno 2019 LEIF Limburg vzw is opgericht en wil zich verder inzetten om dit initiatief te laten uitgroeien tot een succesvolle organisatie op provinciaal niveau. 

 
 
Secretaris  -  Mw. S. Dubois

Sara Dubois volgde de LEIF-nurse opleiding in Wemmel. Van 2002 tot 2016 stond ze in het huisvandeMens Hasselt in voor o.m. informatieverstrekking en vorming in voorafgaande zorgplanning. Zo lag ze mee aan de basis van de opstart van de LEIF-dienstverlening in Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Instelling Morele Dienstverlening, de huizenvandeMens, de Liberale Mutualiteit en de Voorzorg.
Sinds 2016 ondersteunt ze als directeur Limburg de consulenten in de huizenvandeMens. Sara is secretaris van LEIF Limburg vzw, coördineert mee de dagelijkse werking en samenwerking tussen de betrokken partners en zorgt o.m. voor de verslagen van onze (bestuurs)vergaderingen.

 
 
Penningmeester  -  Dr. M. Daenen

Marc Daenen, geboren 1968 in Genk, is pneumoloog-revalidatiearts in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Hij heeft zich toegelegd op de behandeling van COPD en longkanker. Op deze manier raakte hij meer en meer betrokken bij de behandeling en verzorging van 'uitbehandelde', palliatieve, en terminale patiënten. Hij heeft hierbij ervaren dat deze patiënten dikwijls hulp kunnen gebruiken bij het uiten van hun wensen betreffende hun eigen levenseinde. Vanuit deze ervaringen groeide de wil om actiever mee te werken aan kennisverspreiding over een waardig levenseinde, waarbij respect voor de wil van de patiënt centraal staat. Hij volgde de postgraduaatopleiding palliatieve zorgen, en is ook LEIF-arts.